นิทานทศชาติ /

ผู้แต่ง
แก้ว สุพรรณโณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไพลิน, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1