19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ /

ผู้แต่ง
สุวิทย์ คำมูล
Corporate Author
อรทัย คำมูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4