20 วิธีการจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม, การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง /

ผู้แต่ง
สุวิทย์ มูลคำ
Corporate Author
อรทัย มูลคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370.114 ส881ย 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
236 หน้า : แผนภูมิ