ประวัติศาสตร์และศิลปะหริภุญไชย /

ผู้แต่ง
สุรพล ดำริห์กุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.302 ส852ป 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
200 หน้า : ภาพประกอบ