สารคดีชุดเอกลักษณ์ไทย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539) /

ผู้แต่ง
อรุณ เวชสุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ้า, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3