ทำควาย...อะไรวะ? /

ผู้แต่ง
มหากิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฎ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สะพานควาย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1