หนังสือ 72 พรรษามหาราชินี (ฉบับเฉลิมพระเกียรติ) /

ผู้แต่ง
ว. วิลันดา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ห้องภาพสุวรรณ, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1