ประวัติศาสตร์ชาติไทย /

ผู้แต่ง
วุฒิชัย มูลศิลป์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3 ว865ป 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
200 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.