คู่มือปลาทะเลไทย เล่ม 2 /

ผู้แต่ง
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
597 ธ312ค 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บ้านพระอาทิตย์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
284 หน้า : ภาพประกอบสี