วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร:ฉบับมองสังคม /

ผู้แต่ง
บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
070.486 บ584ว 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ต้นตำรับ, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
231 หน้า