วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร:ฉบับมองสังคม /

ผู้แต่ง
บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ต้นตำรับ, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1