กระทรวง ทบวง กรมในประเทศไทย /

ผู้แต่ง
สมบัติ จำปาเงิน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
351.593 ส254ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
248 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.