กาลิเลโอ กาลิเลอี : บิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ /

ผู้แต่ง
ทาเคอุจิ, ฮิโตชิ
Corporate Author
นวลทิพย์ ศุภประการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แพรวเยาวชน, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 11