กระบวนการเรียนรู้ชูผู้เรียนเป็นสำคัญ /

ผู้แต่ง
สนิท สัตโยภาส
ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.37 ส214ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
203 หน้า : ภาพประกอบ