ถาม-ตอบกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง /

ผู้แต่ง
มานิตย์ จุมปา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
342.5930269 ม453ถ 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
136 หน้า