ความทรงจำในการตามเสด็จต่างผระเทศทางราชการ /

ผู้แต่ง
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กิเลนการพิมพ์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2