วัดในกรุงเทพฯ-ธนบุรี /

ผู้แต่ง
เอนก นาวิกมูล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3135 อ893ว 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แสงแดดเพื่อนเด็ก, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
71 หน้า : ภาพประกอบสี