คลินิกคนอ้วน /

ผู้แต่ง
กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ
Corporate Author
อัมพร ชัยศิริรัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
613.25 ก136ค 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อัลฟ่า พับลิชชิ่ง, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
199 หน้า : ภาพประกอบ