คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 3 : เครื่องยาสัตววัตถุ

ผู้แต่ง
ชยันต์ พิเชียรสุนทร
Corporate Author
วิเชียร จีรวงส์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
615.11593 ช193ค 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
337 หน้า : ภาพประกอบสี