100 แบรนด์ล้มดัง /

ผู้แต่ง
เฮก, แมทท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658.4 ฮ589ร 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เนชั่นบุ๊คส์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
412 หน้า