คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 2 : เครื่องยาพฤษวัตถุ /

ผู้แต่ง
ชยันต์ พิเชียรสุนทร
Corporate Author
วิเชียร จีรวงส์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2