รอบพระบาทยาตราสาราจีน /

Corporate Author
คณาจารย์มหาวิทยาลัยปักกิ่งและเจ้าหน้าที่จีน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1