สร้างสมดุลหยุดปวด : หนังสือแนะนำการดูแลสุขภาพ /

ผู้แต่ง
ถาวร สุทธิยุทธ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1