แล้วจะรู้ว่าคุณบ้ารึเปล่า? /

ผู้แต่ง
พนมทวน ชูแสงทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ฐานการพิมพ์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3