สากลศาสนา /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธรเถร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3 ส245ส 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
512 หน้า