จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน /

ผู้แต่ง
อนุสร จันทพันธ์
Corporate Author
บุญชัย โกศลธนากุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.315 อ231จ 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
194 หน้า ; 21 ซม.