เบิ่งประเพณีบ้านข้อย /

ผู้แต่ง
เจริญ ตันมหาพราน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธารบัวแก้ว, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1