สนุกกับสำนวนภาษาอังกฤษ /

ผู้แต่ง
ประเพศ ไกรจันทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
425 ป332ส 2537
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
140 หน้า : ภาพประกอบ