หนึ่งวันเดียวกัน /

ผู้แต่ง
วินทร์ เลียววาริณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ 113, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1