ปรัชญาการดำรงชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ในพระพุทธศาสนา = Philosophy of Living Accrding to the Four Requisites in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระสมร กุสโล (พรมศรี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส275ป 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 104 หน้า ; 30 ซม.