ตำนานแห่งนครวัต /

ผู้แต่ง
จิตร ภูมิศักดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3