ฆ่าตัดหน้า /

ผู้แต่ง
คริสตี้, อากาทา
Corporate Author
ต่อศักดิ์ กาญจนสุภัคร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1