คดีแรกของมาร์เปิล /

ผู้แต่ง
คริสตี้, อากาทา
Corporate Author
ประดิษฐ โกวิทเทวาวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ค162ค 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
279 หน้า