ใครฆ่าโรเจอร์ แอ็กครอยด์ /

ผู้แต่ง
คริสตี, อกาทา
Corporate Author
ต่อศักดิ์ กาญจนสุภัคร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ทีเอสจี พับลิชชิ่ง, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1