เด็กหญิงในสวนกาแฟ

ผู้แต่ง
ฐปนี น้อยนาเวศ
Corporate Author
เม น้อยนาเวศ,นามแฝง ดูที่ ฐปนี น้อยนาเวศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
ย ฐ132ด 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
199หน้า