เด็กหญิงในสวนกาแฟ /

ผู้แต่ง
ฐปนี น้อยนาเวศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3