สอนเด็กให้เป็นกวี

ผู้แต่ง
ป.มหาขันธ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808.1 ป111ส 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร โอเดียนสโตร์ 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
170หน้า