ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ /

ผู้แต่ง
พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชาการ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
004.6 พ697ร 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
488 หน้า : ภาพประกอบ