การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
657.7 ก- 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
140 หน้า : ตาราง