เปิดโปงแฮกเกอร์ เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
ทรงเกียรติ ภาวดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
005.8 ท126ป 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
152 หน้า : ภาพประกอบ