คู่มือ Microsoft Windows XP Home Edition ฉบับสมบูรณ์ /

ผู้แต่ง
รพีพรรณ สวัสดิ์ปัญญาโชติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
005.369 ร146ค 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
310 หน้า : ภาพประกอบสี