21 เสียวเที่ยวต่างแดน /

ผู้แต่ง
เวคิน จินตวลี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สวัสดีไอที, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1