เขียนถึงสมเด็จ ฯ เล่ม 2 /

ผู้แต่ง
กิติวัฒนา ปกมนตรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เลมอนที, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1