การบำบัดรักษาผู้ป่วยในทางไสยเวทกับแนวความคิดทางพุทธปรัชญา = The Patient Therapy by Magical Healing and Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ทองเปลือง อภัยวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ท289ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 115 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.