การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวิธุรชาดก = An Analytical Study of Buddhist Teachings Embedded in Vidhura Jataka /

ผู้แต่ง
พระครูสุวรรณธรรมาภรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1