การศึกษาเรื่องหลักกรรมและการเกิดใหม่ตามแนวพระอภิธรรม /

ผู้แต่ง
บุญเลิศ เทียรเดช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 บ563ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 113 หน้า ; 30 ซม.