บทบาทการพัฒนาของพระนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย /

ผู้แต่ง
พระมหาถาวร เขมปญฺโญ (สายปัญญา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ถ331บ 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
167 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.