ชีวิต การงาน หลักธรรมใต้ร่มกาสาวพัสตร์พระภาวนาวิสุทธิคุณ /

ผู้แต่ง
วิทยา ประทุมธารารัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธารบัวแก้ว, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1