พจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย-อังกฤษ /

ผู้แต่ง
ป.อัตตานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 413.41 ป111พ 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
959 หน้า