พจนานุกรมเยอรมัน-ไทย-อังกฤษ /

ผู้แต่ง
ป.อัตตานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 413.31 ป111พ 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
872 หน้า