ความพึงพอใจของพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ = Satisfactition of chiang Mai Internatinal Airport Employees toward the Process of Privatization

ผู้แต่ง
สุณีย์รัตน์ ดาวดวงน้อย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 331.216 ส764ค 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 114 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.