การศึกษาประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร : คุณค่าเชิงภูมิปัญญาและจริยธรรม = A Study of the Fire Rocket Festival in Yasothon : The Values in Local Ingenuity and Morality /

ผู้แต่ง
ธีระวุฒิ ภูมิแสน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1